,

 

NEKLAJOK GATVĖMIS - KELIAUK PO LIETUVĄ!

Kauno jaunųjų turistų centras užbaigia svarbų veiklos etapą.

Kaip ir kiekviena permaina taip ir ši atneša ir jaudulio, ir naujų galimybių bei patirčių.

Visi Centro 50 metų buvo kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, nuskaidrinti bendravimo, bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. Rinkta įvairi, prasminga kraštotyrinė medžiaga, keliauta pėsčiomis, čiuožta, plaukta, kopta į kalnus patirta begalė išbandymų ir kūnui, ir sielai.

Čia augo ir stiprėjo Tėvynės meilė, patyrėme pažinimo ir draugystės skonį, mokėme sveikai jausti, mąstyti, gyventi, drąsinti, atverti ir įkvėpti jauną širdį, dalinomės tuo ką turime geriausio. Tai ir savęs bei pasaulio pažinimas, savarankiškumas, draugiškumas, kūryba, sveika gyvensena, gamta, laisvė, atsakomybė, asmenybės ugdymas, tai ir nuotykis, ir savanoriška mokykla.

Būkite drąsūs, svajokite ir įgyvendinkite gražiausias savo idėjas – net jei sėkmė ir užtruktų, niekada nenuleiskite rankų.

Pasitikėkite savimi ir Jus palaikančiais žmonėmis.

Telydi Jus kelrodė žvaigždė.