Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

Apie mus->Kraštotyra

KRAŠTOTYRINĖ VEIKLA

... Kraštotyros mokymas prasideda namais ir baigiasi pasauliu. A. Maceina

Judėk ir judink snaudžiančius draugus. Šluok nuo savęs abejones, netikrumus dėl rytojaus, papuošk juos šviesiais kelionių vaizdais. Įsidėk širdin lietuvio darbo pasišventimo pavyzdžius ir būsi nepaperkamas, nepajudinamas lietuviškumo pionierius – tvirtuma. Jurgis Dovydaitis (tautosakos rinkėjas)

Kraštotyrinėje veikloje

*pagilinsi žinias istorijos, geografijos, lietuvių literatūros ir kalbos, tautodailės dalykuose;

*susipažinsi su archeologijos, architektūros, tautos istorinės praeities objektais;

*pažinsi kultūrines tradicijas ir jų testinumą;

*dalyvausi kultūriniuose ir pažintiniuose projektuose, pats galėsi kurti jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo viziją ir įgyvendinti projektą su savo bendraamžiais šalyje ar užsienyje;

*atskleisi savo kūrybinius gebėjimus dalyvaudamas Nacionalinėje ekspedicijoje, užrašydamas kraštotyrinę medžiagą.

*nuolat būsi užsiėmęs naudinga veikla ir po 2-3 metų būrelio lankymo ir veiklos gausi neformalaus ugdymo įstaigos baigimo pažymėjimą!

 • Visus mokslo metus turėsi veiklos, nes:

 • dalyvausi Nacionalinėje jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijoje, domėdamasis sau įdomia pasirinkta tema;
 • įsijungsi į įvairią projektinę veiklą;
 • dalyvausi konkursuose, viktorinose, kalendorinėse šventėse ir vakaronėse, pažintinėse kelionėse, kraštotyrinėse stovyklose.

 • Jaunųjų kraštotyrininkų būrelių vadovai laukia ir tavo iniciatyvos, kad galėtume kartu džiaugtis laimėjimais ir pasiekimais. Svarbiausia, kad čia gali reikšti savo nuomonę, atskleisti gebėjimus, prasmingai leisti laisvalaikį.

  KRAŠTOTYRINIS PROJEKTAS ,,GYVOJI TRADICIJA“ -skirtas supažindinti su etnografinių regionų etnokultūriniu, istoriniu ir gamtiniu paveldu, žymių krašto žmonių gyvenimu ir kūrybiniu palikimu.

  1. Pažintinė programa „Lietuva, šalis gimtoji“, skirta šalies etnografiniam pažinimui.

  1. Etnografinių ir kraštotyrinių muziejų lankymas. Kauno rajono muziejus: Babtų kraštotyros muziejus; Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus; Tradicinių amatų centrai; Kauno miesto muziejai; Lietuvos liaudies buities muziejus ir kiti šalies etnocentrai.

  2. Etnografinių regionų tautosaka ir tarmės(Vasario – rugsėjo mėn.):

  2.1. Etnokultūrinis projektas „Nupinsim Lietuvai vainiką“

  2.3. Respublikinis tautosakos festivalis „Senolių godos“

  2.4. Jaunojo pasakoriaus konkursas „Kalbėkime sava šnekta“.

  2.5. Klojimo teatro spektaklio lankymas.

   

  . Edukacinė pažintinė programa „Žmogus –tradicijų tęsėjas ir kūrėjas“, skirta supažindinimui su regionų tautodaile ir amatais. Pažintinės išvykos „Gamtoje gimusi kūryba“ į tautodailininkų dirbtuves.

  1. „Kalvystės menas“, 2. „Etnografinių regionų kulinarinis paveldas“, 3. „Keramikos menas“; 4. „Medžio drožybos tradicijos“

  5. „Karpinių menas“. 6. „Puošnios dzūkų trobos, skambios dainos",

  7. „Tautos atminties kambario duris pravėrus“ – supažindinimas su regionų etnografiniais buities daiktais.

  8. Birželio mėn. Kraštotyrinė ekspedicija „Krašto istorija ir etnokultūrinės tradicijos“.

  4. Edukacinė programa ,,Rėdos ratas “- skirta kalendorinėms tautos šventėms paminėti.

  Sausis Trijų Karalių šventė – tarpušvenčio pabaiga

  Vasaris Šv. Agotos duonos dienai ,,Duonelės kelias“ (duonelės kepimo edukacija Pypliuose);Užgavėnių papročiai ir kaukės, gaminimas.

  Kovas Šv. Kazimieras – dangiškasis Lietuvos globėjas ; Verbinės- ,,Verba plaka ir puošia“ (gaminimas) ,,Velykų dovanos“ (papuošimas, dažymas)

  Balandis Juokų ir išdaigų diena – Juokingiausio pasakojimo konkursas Jurginių šventė.

  Gegužė Apie pirmąją knygą - Šventė ,,Kai švenčia... knygelės“ Gegutės ir pienių šventė „Užkukuos gegutė“

  Rugsėjis ,,Rudens raštai“ – netradicinės rudens šventės.

  Spalis „Rudens palydos“; ,,Duonelės kelias“; „ Margos kraičio skrynios“

  Lapkritis Vėlinės – „ Kas skrenda Paukščių Taku“ Pirmoji žiemos šventė – šv. Andriejus - ,,Balto oželio šventė“

  Gruodis Advento liaudiški papročiai - ,,Adventinė pasaka“ ; Kalėdų papročiai, burtai, žaidimai - ,,Kalėdoms artėjant“

   

 • į viršų

 • KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750