Sveiki atvyke į KJTC svetainę!

Naujienos->

JAUNŲJŲ KRAŠTOTYRININKŲ EKSPEDICIJA ,,KRAŠTOTYRA – PAŽINIMO KNYGA“

Mokyklinė kraštotyra yra puiki pilietiškumo ugdymo priemonė, etninės kultūros mokykla, tad Ekspedicija telkia mokytojus kartu su mokiniais dalyvauti renginiuose – šventėse, pažintinėse ir edukacinėse programose, konkursuose, susitikimuose, konferencijose.

Ekspedicijos nuostatai [čia]

Ekspedicijos renginiai [čia]

Ekspedicijos dalyviai [čia]

Koordinatorė – metodininkė Dalina Galskienė , tel. 422 750, dalina.galskiene@gmail.com

Ekspedicijos darbo sritis 2017 m. – Lietuvos istorija nuo XX a. pradžios iki dabar.

Jaunesnio amžiaus mokiniams - pažintinė kraštotyrinė veikla: susipažinti su šeimos, giminės istorija, gyvenamąja vietove, mokytis bendrauti su vyresnio amžiaus žmonėmis - istorijos liudininkais, tautodailininkais, savo amato žinovais, kraštotyrininkais, rengti tradicines ir kalendorines šventes.

Vyresniųjų klasių mokiniams (nuo 8 kl.) - tiriamieji darbai: fiksuoti (užrašyti, anketuoti, fotografuoti, filmuoti) amžininkų atsiminimus, tautosaką, fiksuoti kraštotyros objektų istorijas, tinkamai juos metrikuoti ir pristatyti. Rengti ir fiksuoti susitikimus su politikos ir visuomenės veikėjais.

Tiriamieji kraštotyriniai darbai pristatomi kraštotyrinių darbų parodose.

Priemonės pavadinimas

Laikas

Vieta, dalyviai

1. Susitikimas „Prie vilties vartų“ Č.Sugiharos muziejuje

Sausio mėn.

Č.Sugiharos muziejus.

2. Pažintinė programa „Atmintis gyva“: išvyka, paroda, susitikimas su įvykių liudininku.

Sausio mėn.

Seimas, TV bokštas

3. Kūrybinis konkursas „Skiriu Lietuvai – gimtinei savo“: rašiniai, eilėraščiai, piešiniai, dainos, fotografijos, virtualūs pristatymai.

Sausio - vasario mėn.

Kauno ugdymo įstaigos, KJTC

4. Etnokultūrinė programa „Verpstė“. Kalendorinės ir netradicinės rudens, žiemos ir pavasario šventės.

Metų bėgyje

Kauno ugdymo įstaigos, muziejai.

5.Tiriamasis kūrybinis darbas „Tarpukario Kaunas – „mažasis Paryžius“. O kas dabar?“

Balandžio- lapkričio mėn.

Kauno ugdymo įstaigos

6. Paprogramė „Žvilgsnis į etnografinius papročius“, skirta Tautinio kostiumo metams. Dramos teatro spektaklio „Žemės ar moters“ lankymas.

Kovo mėn. (kovo 2 arba 28 d.)

KJTC Kauno akademinis dramos teatras

7. Programa „Knygnešių keliai“. Knygnešių įamžinimo vietos; Foto paroda „Aš, knyga ir knygnešys“

Kovo mėn., gegužės mėn.

„ab“ spaustuvė, Karo muziejaus sodelis, KJTC

8. Tiriamasis darbas „Jaunimo judėjimai ir organizacijos nepriklausomoje Lietuvoje ir okupacijos metu“

Balandžio, spalio, lapkričio mėn.

Kauno ugdymo įstaigos

9. Mokyklų muziejinės ir kraštotyrinės veiklos apžiūros konkursas. Kauno regiono mokinių ir mokytojų konferencija „Etninių tradicijų ir istorijos išsaugojimas mokykloje“

Rugsėjo- lapkričio mėn.

Kauno ugdymo įstaigos, KJTC

10. Kauno miesto mokinių ir mokytojų kraštotyrinės ekspedicijos baigiamoji konferencija „Kaip mes ėjome laisvės keliu“

Gruodžio mėn.

 

Kauno ugdymo įstaigos,

11. Pažintinė išvyka „Lietuvos šviesuolių keliais“

Gruodžio mėn.

Aukštaitijos nac. parkas

12. Kraštotyrinės medžiagos užrašymas tema „Žmonių likimai okupacijų metais“

Ekspedicijos eigoje

Kauno ugdymo įstaigos

 

RENGINIAI

Jaunimo maištas sovietinėje Lietuvoje

1972 m. gegužės 14 d. susideginus Romui Kalantai jaunimas išėjo į gatves. Mieste prasidėjo antisovietinis bruzdėjimas, išaugęs į atvirą pasipriešinimą. 1972 m. gegužės 18–19 d. vyko demonstracijos, kuriose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Eidami Kauno gatvėmis jie skandavo: „Laisvę Lietuvai!“, platinami atsišaukimai „Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!“, „Tegyvuoja Gegužės 18-oji!“. Valdžia prieš manifestantus, pasiuntė milicijos, desantininkų bei saugumiečių būrius, daug jaunų žmonių nukentėjo...

Šiais metais gegužės mėnesį minime 45-asias Romo Kalantos susideginimo metines.

 • INTEGRUOTA PAŽINTINĖ PROGRAMA „LIETUVA – PILIAKALNIŲ KRAŠTAS“, skirta piliakalnių metams pažymėti

  Atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai bei prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, LR Seimas 2017-uosius paskelbė Piliakalnių metais. Kauno mokinių iniciatyvos, tikimės, padės piliakalnių išlikimo darbams, leis supažindinti didesnę jaunosios kartos dalį su piliakalnių reikšmingumu bei ugdys patriotinius jausmus.

  Programos tikslas ir uždaviniai : pristatyti Lietuvos valstybės kūrimo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimo paveldą – piliakalnius, kaip tautinio atgimimo šaltinio pažinimą; skatinti mokinių kūrybiškumą, pilietines ir aplinkosaugines iniciatyvas.

  Dalyviai: bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai ir mokytojai.

  Laikas ir vieta: 2017 m. vasario - gruodžio mėn . Kauno jaunųjų turistų centre, Žeimenos g.58

  Programą koordinuoja ir metodinę paramą teikia metodininkė Dalina Galskienė, tel. 8 682 34165, el. paštas dalina.galskiene@gmail.com .

  I. Tiriamoji programa „Istorijos vingiai“

  •  1. Kūrybinės užduotys „Tėviškės raštai“- piliakalnių maketai, piešiniai, nuotraukos ir aprašai – kovo -gegužės mėn.;

  •  Tautosakos konkursas „Piliakalniai legendų skambesy“ – kovo mėn

  •  Fotografijų ir piešinių paroda „Tėviškės raštuos mano Lietuva“ – balandžio mėn.;

  •  Tautosakos festivalis „Senolių godos. Piliakalnių legendos.“ – balandžio mėn.

  •  Baltų dienos renginiai. Europos paveldo diena „Nuo piliakalnių iki miesto bokštų“ – rugsėjo mėn.

  •  Mokinių ir mokytojų forumas „Tautos atmintis ir įkvėpimas senųjų piliakalnių istorijose“ – lapkričio mėn.

  II. Pažintinė edukacinė programa „Piliakalniai – praeities liudininkai“

  •  Edukacinė integruota išvyka „Kauno istorija piliakalniuose“ – kovo-gegužės, rugsėjo-spalio mėn.

  •  Viktorina „Lietuvos pilys ir piliakalniai“ – spalio mėn.

  •  Pažintinės išvykos „Istoriją pasakoja piliakalniai“ – gegužės, rugsėjo mėn.

  III. Akcija „Mano piliakalnis“

  •  Piliakalnio tvarkymo akcijos (pasirinktas pagal gyvenamąją vietą) – balandžio, gegužės mėn.

  •  Šventė „Atėję iš užmaršties valdovai ir dievai“ ant Kauno piliakalnio – gegužės mėn.

  plačiau

 • į viršų
 • KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750