Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

 

Maloniai kviečame dalyvauti edukacinėse programose. Skambinkite tel. 422750 arba rašykite jturistai@gmail.com ir visada susitarsime dėl Jums patogaus laiko.

EDUKACINĖ PAŽINTINĖ PROGRAMA

,,PAŽINIMO DŽIAUGSMAS”

1 ,,KAUNO ISTORIJA PILIAKALNIUOSE“

2. „PASAKŲ POPIETĖ PARKUOSE“

3. ,,NEMUNO KILPŲ REGIONINIS PARKAS”

4. „KAUNO ISTORIJOS PUSLAPIAI“

5. ,,KARALIŠKOJO BIRŠTONO TAKAIS“

6. ,, ŽALIASIS KAUNO RŪBAS”

7. ,, DIENA KAUNO MARIŲ REGIONINIAME PARKE“

8. ,,KAUNAS–LIETUVOS AVIACIJOS IR SPORTO LOPŠYS”

9. ,,GAMTOS PAMOKA ŽUVINTO REZERVATE”

10. „PAŽĮSTAME GAMTĄ KELIAUDAMI KLEBONIŠKIO MIŠKO TAKAIS“

ETNOKULTŪRINĖ EDUKACINĖ

PROGRAMA ,,RĖDOS RATAS“

1.,,Kaunas - laikinoji sostinė“

2. ,,VELYKŲ DOVANOS“

3.NEMUNO TAKU

4. ,,KAIP PASIKLOSI TAIP IŠMIEGOSI“ arba RUDENS PALYDOS

5. ,,DUONELĖS KELIAS ANT MŪSŲ STALO“

6. PAJUSK, TAI ŠANČIAI

PROGRAMA

Veikla

 

„KAUNO ISTORIJOS PUSLAPIAI“

1-5 klasėms

rugsėjo-gegužės mėn.

Tikslas ir uždaviniai: Skatinti mokinius domėtis gyvenamosios aplinkos istorija; Supažindinti su Kauno miesto kūrimosi istorija; Tenkinti pažinimo poreikį ir įtvirtinti senovės Lietuvos istorijos žinias.

Maršrutas: Santaka –Kauno pilis –Rotušės aikštė –Nemuno krantinė –Aleksotas. Trukmė: 2 val.

Turinys: Kauno pilis - saugi vieta gyventojams dviejų upių santakoje. Kodėl lyg šiol pilyje vaidenasi? Kur slepiasi Kauno lobiai? Senojo Nemuno paslaptys – nuo legendų iki istorijų miesto. Žvilgsnis iš paukščio skrydžio į gimtąjį miestą. Aplankome Aleksoto apžvalgos aikštelę;

Praktinė užduotis: pažymėti Kauno žemėlapyje aplankytus objektus, atsakyti – koks objektas vaizduojamas senoje atvirutėje.

 

,,KAUNO ISTORIJA PILIAKALNIUOSE“

2-5 klasėms

rugsėjo-spalio mėn.

Tikslas ir uždaviniai:-Skatinti mokinius domėtis krašto ir gyvenamosios aplinkos istorija; -Supažindinti su Kauno miesto kūrimosi istoriniais objektais. Įtvirtinti pasaulio pažinimo ir senovės Lietuvos istorijos žinias.

Dalyviai: 2 - 7 klasių mokiniai

Tikslus maršrutas: Eigulių pil. – Lentainių pil. – Veršvų pil. – Napoleono kalnas/Jiesios piliakalnis

Turinys: Piliakalniai - praeities vartai. Viena seniausių Lietuvos gyvenviečių - Eiguliai. Eigulių piliakalnio istorija. Buvusi senosios lietuvių tikybos šventykla - Lentainių piliakalnis: padavimai ir tikrovė. Veršvų piliakalnis - mūsų senovės istorija. Senieji kapinynai. I tūkst. po Kr. vid. Marvos piliakalnis, Marvelės istorija. Napoleono kalno istorija. Praktinė užduotis – kryžiažodis ,,Piliakalnis". Trukmė: 3 val.

 

„PASAKŲ POPIETĖ PARKUOSE“

1- 5 klasėms

Rugsėjis-gegužė

Tikslas ir uždaviniai: -Žmogaus ryšio su gamta ir aplinka reikšmė ir būtinumas. -Ugdyti pagarbų požiūrį į gamtą ir žmogaus kūrybą per tautosaką; ugdyti saviraiškos ir prasmingo laisvalaikio poreikį.

Maršrutas: Kaunas – Kačerginė – Zapyškis – Kaunas. Trukmė: 2 val.

Turinys: Tautodailės kampelis – pasakų namelis. Lankomas pasakų parkas. Sekamos trumpos P.Mašioto pasakaitės. Stebuklingieji paukščiai tautosakoje. Egzotiškieji paukščiai ir gyvūnai. Stebime paukščius ir gyvūnus. Žmogus girių karalystėje. Medis – gyva būtybė. Kuriame laužą ir žaidžiame poilsiavietėje. Užduotis mokiniams: pasakyti kokio medžio lapai, augalų pavadinimus.

 

„DUONELĖS KELIAS ANT MŪSŲ STALO“

1-5 klasėms

 

Programos tikslas ir uždaviniai: Ugdyti tautinę savimonę, puoselėti etninės kultūros tradicijas, pristatyti etnografinius žiemos papročius. Supažindinti mokinius su duonos kepimo darbais ir šv.Agotos dienos papročiais. Ugdyti pažintinį ir sveiko gyvenimo poreikį - buvimo gamtoje ir jos pažinimo įvairiais metų laikais.

Maršrutas: Kaunas – Pypliai-Kačerginė-Kaunas Laikas ir trukmė: vasario mėn., 4 val.

Turinys: Tautinio paveldo duonos edukacija ,,Duonelės kelias ant mūsų stalo.“ Kepame duoną. Duonos ir pyrago vaišės, arbata. Pasiruošiame savo atsiveštinių vaišių stalą ir geriame skaniausių žolelių arbatą. Viktorina ,,Duonelės paslaptys“ ; Pyplių kaimo istorija. Žygis į Pyplių piliakalnį nuo kurio žiemą atsiveria puikūs Nemuno ir Nevėžio santakos vaizdai. Lankome Kačerginės miško parką. Žaidžiame žaidimus prie laužo.

 

,,Kaunas - laikinoji sostinė“

8-12 klasėms

spalio-balandžio mėn.

Tikslas ir uždaviniai: Skatinti mokinius domėtis gyvenamosios aplinkos istorija; Supažindinti su Kauno, kaip istorinių įvykių tarpukaryje centrinio miesto, istoriniais bei kultūros objektais; Įtvirtinti žinias apie gyvenamosios vietovės ir šalies istorijos pažinimą.

Tikslus maršrutas: Kauno prezidentūra – Muzikinio teatro aikštė – Laisvės alėja – Maironio g. – Nepriklausomybės aikštė. Laikas ir trukmė: 2 val., (pradžia derinama)

Turinys: Istorinė prezidentūra – trijų prezidentų rezidencija ir pirmosios Nepriklausomybės laikų atminimas. Lankome Kauno istorinės prezidentūros 1 a. sales. Kauno kultūrinis gyvenimas ir teatras. Gražus prisiminimas apie nuostabią ir šiek tiek idealistinę Tautos namų kūrimo idėją – Tulpių rūmus. Lietuvos banko rūmai – tautos pasididžiavimas. Tautos istorija gyva – žmonės ir juos menantys paminklai Karo muziejaus sodelyje.

 

,,VELYKŲ DOVANOS“ 

1- 5 klasėms

Kovo-balandžio mėn.

Tikslas ir uždaviniai: Gimtojo krašto tradicijų pažinimas. Ugdyti mokinių pagarbą tėvų tradicijoms, švenčių papročiams; Lavinti tautodailės simbolių suvokimą; Ugdyti etnokultūrinį požiūrį, žadinti norą saugoti tėvų ir protėvių tradicijas.

Programa: Velykų simbolika ir reikšmė. Velykų margučių parodėlė. Grupė, dalyvaujanti programoje, paruošia margučių pristatymą. Diskusija kaip švenčiama šeimoje, giminėje. Kiaušinių marginimas vašku. Dalyviai atsineša po 2 virtus kiaušinius ir patys juos margina vašku. Margučių ridenimas. Ridenami dažyti, iš namų atsinešti kiaušiniai. Pavasario žaidimai. Viktorina ,,Margutis“. Velykės dovanos sumaniausiems. Trukmė : 1 val.

 

RUDENS PALYDOS

1-5 klasėms

rugsėjo - lapkričio mėn.

Tikslas ir uždaviniai: - Supažindinti su rudens darbų ir švenčių papročiais; -ugdyti besikeičiančios gamtos stebėjimą; -skiepyti pagarbą žmogaus darbui, pasigėrėjimą ir džiaugsmą rudens gėrybėmis.

Programos turinys: Etninių rudens švenčių papročiai. Akcentuojami papročiai tos šventės, kuri arčiausiai kalendoriuje. Žaidimas ,,Stebuklų laukas“. Smulkioji tautosaka apie rudenį. Mokiniai sako jiems žinomas ar paruoštas patarles, mįsles. Žaidimas „Atspėk -kas tai.“ Žaidžiama komandomis. Sumaniausiųjų apdovanojimas. Trukmė: 1 val.

 

,,NEMUNO KILPŲ REGIONINIS PARKAS”

6-9 klasėms

rugsėjo-spalio mėn.

Tikslas ir uždaviniai: - Gimtojo krašto pažinimas, Supažindinti su Lietuvos saugomomis teritorijomis; -Supažindinti su Nemuno kilpų regioninio parko draustiniais ir gamtos paminklais ir parko rekreacinėmis galimybėmis.

Turinys: Bendrosios žinios apie Lietuvos saugomas teritorijas, elgesio saugomose teritorijose taisyklės, Nemuno kilpų regioninio parko įkūrimo tikslai. Balbieriškio atodanga – gamtos paminklas. Degsnės botaninis draustinis – maumedynas, kuriame auga aukščiausias šalies medis. Škėvonių atodanga – natūralus geologinis metraštis, kuriame įkurtas geomorfologinis draustinis. Keliautojo M.Šalčiaus gimtinė Čiudiškiuose . Praktinių užduočių atlikimas . Trukmė: 4 val.

,,KARALIŠKOJO BIRŠTONO TAKAIS“

2 -5 klasėms

Rugsėjo-gegužės mėn.

Tikslas ir uždaviniai Gimtojo krašto pažinimas, etnokultūrinio paveldo puoselėjimas Supažindinti su Birštono kurorto gamtos ir istorijos paminklais, gamtine aplinka.

Turinys : Bendrosios žinios apie Birštono kurortą. Aplankomi Birštono kurorto istorijos ir kultūros paveldo paminklai: Vytauto kalnas, skulptūra „Vytautas Didysis“, mineralinio vandens biuvetė, medžio skulptūrų ansamblis „Dainų kalnelis“, senoji purvo gydykla, krantinė ir skulptūrų takas miesto centriniame parke. Trukmė: 3 val.

Pasirenkamos edukacinės arba sveikatingumo programos: a)„ Kvepiantis Birštono banginis“, c)„Ką mena velykinio margučio raštas“, b) Užgavėnių papročiai ir tradicijos“; d) „Kaip gimsta vaško žvakė?“ e) „Tulpės“ baseinas; f) sveikatingumo takas, judrūs žaidimai; c) Škėvonių gamtos takas.

„PAŽĮSTAME GAMTĄ KELIAUDAMI KLEBONIŠKIO MIŠKO TAKAIS“

2-4 klasėms.

Tikslas ir uždaviniai : Pažintis su miesto gamtos paminklais ir miško parkais. Supažindinti su medžių rūšimis, miško bendrija, Supažindinti su elgesio miške, stovyklavimo gamtoje taisyklėmis

Turinys : Įžanga. Ką mes žinome apie mišką? Jo reikšmė Kauno Kalniečių ir Eigulių mikrorajonų gyventojų rekreacijai. Pėstute po miško parką, susipažįstant su pagrindinėmis medžių ir krūmų rūšimis, medžio amžiaus nustatymu pagal rieves. Aplankomi šaltinėliai, upelio slėnis, skruzdėlynas, ėdžios. Mokomės kaip nepaklysti miške, orientuotis pagal vietovės požymius, sukurti turistinį laužą. Rudenį apžiūrime augančius grybus. Sveikatingumo valandėlė – estafetės ir kt. judrūs žaidimai . Trukmė: 2 val.

,,KAUNAS – LIETUVOS AVIACIJOS IR SPORTO LOPŠYS”

5- 9 klasėms

spalio-gegužės mėn

Tikslas ir uždaviniai: -Lietuvos aviacijos ir sporto istorijos pažinimas; Aplankyti su aviacija susijusias vietas mieste; -susipažinti su lakūno Stepono Dariaus nuopelnais Lietuvos aviacijos ir sporto vystymuisi.

T urinys: Lietuvos aviacijos istorija . Lankomas aviacijos muziejus: lėktuvų modeliai, aviacijos ženklai bei skraidymo aparatai. Ekspozicijos , skirtos tautos didvyriams S. Dariui ir S.Girėnui aplankymas. Lietuvos sporto istorinė apžvalga. Lankomas sporto muziejus - Lietuvos sporto istorija nuo ištakų iki šių dienų. Pasakojama apie lietuvių sportininkų gyvenimą ir sportinius lamėjimus išeivijoje ir tremtyje. Didvyrių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bei lakūno-bandytojo Rimanto Stankevičiaus pagerbimas jų amžino poilsio vietoje Aukštųjų Šančių karių kapinėse. Viktorina ,,Kam skirtas ,,mėlynas dangus?” Trukmė : 2 val.

,,GAMTOS PAMOKA ŽUVINTO REZERVATE”

5-9 klasėms

Rugsėjo-spalio mėn

Tikslas ir uždaviniai: - Gimtojo krašto pažinimas ir ekologinis švietimas; - Supažindinti su unikalia Dzūkijos gamta Žuvinto rezervate ir Buktos skroblyne.

Turinys: Bendrosios žinios apie Lietuvos saugomas teritorijas ir gamtininką prof. T.Ivanauską. Žuvinto biosferos rezervatas – muziejus . Kaip atsiranda ir išnyksta ežerai, formuojasi pelkės. Nuo paukščių stebėjimo bokštelio apžvelgiamos Žuvinto ežero pakrantės ir susipažįstama su ežero, jo pakrantės nendrynų ir krūmų paukščių pasauliu, augalija. Balandžio pradžioje galima dalyvauti „Paukščių sutiktuvėse“, spalio pradžioje – „Paukščių palydose“. Buktos gamtinis - pažintinis takas   (1,3 km) - 7 stotelės, skirtos susipažinti su skroblynais, aliuviniais miškais, pelkėtais lapuočių miškais, su tako aplinkoje augančiomis ir gyvenančių augalų ir gyvūnų rūšimis. Praktinė užduotis. Trukmė : 4 val

,,DIENA KAUNO MARIŲ REGIONINIAME PARKE”

2-5, 6- 9 klasėms

 

Tikslas ir uždaviniai: Gimtojo krašto ir gamtinės aplinkos pažinimas. - Ugdyti mokinių meilę ir pagarbą Lietuvai, gimtajai žemei ir jos žmonėms; Ugdyti ekologinę kultūrą, norą saugoti, globoti ir gerbti gamtą. Tikslus maršrutas: Kaunas – Vaišvydava - Girionys – Arlaviškės - Kaunas.

Tikslas: Pakalniškių piliakalnio legendos . Apžvelgiame Kauno marių kūrimosi istoriją. Keliaujame Girionių parko takais - vienu didžiausių šalies parkų. Aukštapelkės pažintinis takas . Arlaviškių botaninis draustinis . Paprastojo kadagio naudingosios savybės sveikatai ir oro valymui. Žuvę medžiai – svarbi miško dalis. Viktorina ,,Nepaprasti medžiai ir augalai“. Trukmė: 2 val.

,,ŽALIASIS KAUNO RŪBAS”

5 - 8 klasėms

rugsėjo-spalio mėn.

Tikslas ir uždaviniai: - Pažintis su miesto gamtos paminklais ir miško parkais, ekologinis švietimas. Supažindinimas su gamtine įvairove ir būtinybe ją saugoti.

Turinys: Bendrosios žinios apie Kauno žaliuosius plotus: miesto miško parkus ir gamtos paminklus, jų reikšmę miesto aplinkai. Elgesio miško parke taisyklės. Pažaislio miško parkas . Pažintis su pagrindinėmis medžių bei krūmų rūšimis, medžio amžiaus nustatymas pagal rieves. Taikos kalno ąžuolo lankymas. Kauno Ąžuolynas – senovinės girios liekanos. Apkabinami ąžuolai – išmatuojama medžio apimtis. Lampėdžių miško parkas . Gamtos paminklai : Liepa - gražuolė ir Pušys-sesės. Atliekamos praktinės užduotys. Trukmė: 2 val.

,,NEMUNO TAKU“

1-4, 5-9 klasių mokiniai

rugsėjo – birželio mėn.

 

Tikslas ir uždaviniai:   Skatinti mokinius domėtis gyvenamosios aplinkos istorija;  Supažindinti su Nemuno pakrantėje augančiais kai kuriais medžiais, krūmais, žoliniais augalais, negyvosios gamtos objektais;

Tikslus maršrutas: Dviračių ir pėsčiųjų takas Žemuosiuose Šančiuose.

Programos trukmė: 3 val.

Praktinė užduotis: Galima rinktis ekskursiją baigti edukacine ar sveikatingumo programa, jei grupėje ne mažiau 10 mokinių:

Keramikos užsiėmimas su profesionalia dailininke – keramike Kauno Suaugusiųjų mokymo centre. Trukmė 1 val;

Stiklo menas su stiklo menininke UAB ,,Stiklo miražas“. Trukmė 1 val;

Dailės užsiėmimas (tapyba, grafika, lino raižinys...) su dailininku bendrijoje ,,Menas“. Trukmė 1 val;

Apsilankymas Vilniaus lokomotyvų depo Kauno ceche. Trukmė 1-2 val;

,,PAJUSK, TAI ŠANČIAI“

: 1-4, 5-9, 10-12 klasių mokiniai

rugsėjo – birželio mėn.

Tikslas ir uždaviniai: Pažinimo, socialinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas. Skatinti mokinius domėtis gyvenamosios aplinkos istorija; Supažindinti su Šančių kūrimosi istorija ir svarbiausiais istoriniais bei kultūriniais objektais; Tenkinti pažinimo ir bendravimo netradicinėje erdvėje poreikį;

Tikslus maršrutas: Paminklas pirmiesiems olimpiečiams – hidrantas - ,,Metalo“fabrikas (buvęs) – kino teatras ,,Taika“ (buvęs) – Sinagoga – A.Lemano namas - M.Valančiaus mokykla-darželis – Nemunas – J.Degutytės namas – pirtis – kareivinės – carinė karo balandžių stotis – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia - ,,Šančių kioskas“.

Praktinė užduotis: Galima rinktis ekskursiją baigti edukacine programa, jei grupėje ne mažiau 10 mokinių: Keramikos užsiėmimas su profesionalia dailininke – keramike Kauno Suaugusiųjų mokymo centre. Trukmė 1 val; Stiklo menas su stiklo menininke UAB ,,Stiklo miražas“. Trukmė 1 val; Dailės užsiėmimas (tapyba, grafika, lino raižinys...) su dailininku bendrijoje ,,Menas“. Trukmė 1 val; Apsilankymas Vilniaus lokomotyvų depo Kauno ceche. Trukmė 1-2 val;

KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750