Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

Naujienos->Projektai->"Knygnešiai"

PROGRAMA ,,KNYGNEŠYSTĖS KELIAS – VALSTYBINGUMO KELIAS”

NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

Knygnešystė – unikalus Lietuvos istorijos reiškinys, suteikiantis prasmę tautos išlikimui ir nepriklausomybei. Tai lietuvių ištikimybės savo raštui ir kalbai paminklas. Minėdami Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo 20-sias metines, atiduodame pagarbą knygnešiams, jų šeimų likimams, bei vertybėms, kuriomis jie gyveno, kurie buvo pirmieji pranašai išsaugant kalbą, tautiškumą, valstybingumą.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

•  Ugdyti mokinių istorinę atmintį bei teisingą tautos kultūros paveldo sampratą.

•  Susieti praeities įvykius su dabartimi, suteikiant jiems istorinio aktualumo.

•  Plėtoti etninės kultūros paveldo objektų – krašto istorijos, istoriją kūrusių žmonių pažinimą, knygnešystės objektų tyrimą.

•  Sudominti mokinius savojo krašto knygnešystės istorija.

DALYVIAI

Kauno bendrojo lavinimo mokyklų ir neformalaus švietimo įstaigų būrelių mokiniai ir mokytojai.

DARBO TURINYS

•  2010 metų sausio – kovo mėn. vyksta žinių konkursas ,,Knygnešiai ir daraktoriai“. Mokiniai atsako į 16 klausimų apie knygnešius. Klausimai pateikiami internetiniame puslapyje www.turistai.visiems.lt po 4 klausimus iki kovo 1 d. Atsakymus į klausimus siųsti į el. paštą litua1000@gmail.com

•  Mokiniai rašo rašinį duota tema (iš viso 4 temos) arba kuria scenarijų. Darbas gali būti parašytas vieno autoriaus arba kelių, patvirtintas mokytojo.

•  Mokinys arba mokytojas registruojantis mokinį, elektroniniu laišku užpildo anketą (pridedama): pristato save, mokyklą, mokytoją ar būrelio vadovą ir siunčia prisegtuku atsakymus į klausimus ir kraštotyrinį rašinį arba scenarijų.

•  Informacijos galima ieškoti žinyne ,,Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“, autoriai B.Kaluškevičius, K.Misius, ,,Diemedžio leidykla“, Vilnius, 2004 m., enciklopedijose bei internete www.spaudos.lt

LAIKAS •  Programa vyksta 2010 m. sausio 15 d. – kovo 16 d.

•  Konkurso aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas vyks 2010 m. kovo 16 d. konferencijoje ,,Knygnešystės kelias – valstybingumo kelias”. Renginio vieta tikslinama.

DARBŲ VERTINIMAS. Komandų atsakymus ir rašinius bei scenarijus vertina organizatorių sudaryta darbų vertinimo komisija.

•  Vertinimo kriterijai:

•  Autentiškumas ir šaltinių panaudojimas (žmonių pasakojimai, istorinė literatūra, internetas, straipsniai spaudoje);

•  Mokinių kūrybiškumo atskleidimas rašiniuose ir scenarijuose.

•  Išsami metrika (Tituliniame lape nurodoma: mokymo įstaigos pavadinimas, autoriaus(-ių) vardas, pavardė, metai, klasė, mokykla/būrelis, mokytojo/vadovo vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, el.paštas, telefonas).

APDOVANOJIMAS •  Mokiniai, teisingai atsakę į klausimus, parašę įdomų ir gerai įvertintą rašinį gaus prizą, įsteigtą Knygnešio draugijos ir programos rėmėjų.

•  Apdovanojimus įsteigė knygnešių ainiai, Vydūno, Lietuvai pagražinti draugijos, Vilniaus Zanavykų bendrija, J.Masiulio knygynas, leidyklos: ,,Saulės delta“, ,,Diemedis“, ,,Margi raštai“, ,,Voruta“, Elektrėnų raj. Kietaviškių pagrindinė mokykla, VšĮ Kauno ,,Ąžuolo“ katalikiškos vid. mokyklos pradinių klasių bendruomenė, rašytojai Gintarė Adomaitytė, Vydas Astas, Juozas Elekšis.

•  Mokytojai, aktyviai parėmę mokinių iniciatyvą, bus apdovanoti istorinėmis knygomis bei padėkos raštais.

ORGANIZATORIAI

•  Programą organizuoja ir konkurso dalyvius vertina Kauno jaunųjų turistų centras. Koordinatorė Dalina Galskienė, d. tel. 422750, el.paštas dalina.galskiene @gmail.com

•  Programos partneriai - Lietuvos knygnešio draugija, dr. Irena Kubilienė, VšĮ Kauno ,,Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos pradinių klasių muziejus ,,Seklytėlė“.

 

KONKURSO ,,KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI“ DALYVIO ANKETA

Eil. Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

Mokyklos pavadinimas, klasė, kontaktiniai duomenys: tel., el.paštas

Mokytojo vardas, pavardė,

Mokytojo dėstomas dalykas/būrelis, kontaktiniai duomenys: tel., el.paštas

 

 

 

 

 

 

  • į viršų

  • KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750