Sveiki atvykę į KJTC svetainę!

Naujienos->Projektai->".estafete"

KRAŠTOTYRINĖ EKSPEDICIJA ,,KRAŠTOTYRA – PAŽINIMO KNYGA“

Mokyklinė kraštotyra yra puiki pilietiškumo ugdymo priemonė, etninės kultūros mokykla, tad Ekspedicija telkia mokytojus kartu su mokiniais dalyvauti renginiuose – šventėse, pažintinėse ir edukacinėse programose, konkursuose, susitikimuose, konferencijose. Šios Ekspedicijos renginiai skiriami 1863 metų sukilimui, tarmių metams ir Literatūros pradininko K.Donelaičio 300 gimimo metinėms paminėti.

Kauno miesto mokinių jaunojo pasakoriaus konkursas ,,Negirdėta neregėta“ yra dalis Kauno miesto mokinių kraštotyros ekspedicijos ,,Kraštotyra – pažinimo knyga“.

JAUNOJO PASAKORIAUS KONKURSO ,,NEGIRDĖTA NEREGĖTA…” NUOSTATAI

•  BENDROSIOS NUOSTATOS Jaunojo pasakoriaus konkursas ,,Negirdėta neregėta“ yra dalis Kauno miesto mokinių kraštotyros ekspedicijos ,,Kraštotyra – pažinimo knyga“. Konkurso tikslas – skatinti domėtis etnine kultūra, suvienyti mokinių kūrybinį potencialą tautos dvasinės kultūros išsaugojimo darbuose ir ypač gimtosios kalbos tarmių puoselėjime.

II. UŽDAVINIAI •  Ugdyti mokinių tautinę savimonę ir patriotinius jausmus savo gimtinei;

•  Ugdyti pagarbą tautos kūrybiniam paveldui ir gimtąjai kalbai;

•  Puoselėti mokinių saviraišką bei kūrybiškumą;

•  Skatinti išreikšti emocijas ir jausmus per tėvų ir senelių gimtąją kalbą bei tarmę.

III. DALYVIAI 1. Kauno m. bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai.

2. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 1-4 klasių, 5-8 klasių, 9- 12 klasių. Organizatoriai gali keisti šį grupavimą, jei vienoje iš grupių užsiregistruoja mažiau nei 5 dalyviai.

IV. LAIKAS Konkursas vyksta 2014 m. gegužės 13 dieną (antradienį ), 14.00 val . Kauno jaunųjų turistų centre (Žeimenos g.58). Dalyviai registruojami (priedas) iki gegužės 5 d. tel. 422750, arba el.paštu dalina.galskiene@gmail.com Konkurso koordinatorė - metodininkė Dalina Galskienė.

V. VYKDYMAS IR VERTINIMAS 1. Konkurso programoje gali dalyvauti vienas arba du-trys dalyviai (vienas tekstas), kuriuos paruošia vienas mokytojas.

2. Dalyviai gali skaityti eiles, pasakoti, vaidinti. Pasirinktas tekstas turėtų būti atliekamas pasakojimo maniera, nepervaidinant, skambiai ir gražiai, tarmiškai. Pasakojamas tekstas neturėtų būti ilgesnis kaip 5 minutės.

3. Vertinant atsižvelgiama į turinį, originalumą ir pasakotojo(-ų) sugebėjimus: tarmės, patarmės, šnektos pristatymą, dalyvių šmaikštumą, artistiškumą, nuotaiką.

4. Geriausiai pasirodę mokiniai apdovanojami Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus diplomais ir prizais, kiti dalyviai gauna Kauno jaunųjų turistų centro padėkos raštus ir atminimo medalius.

VI. ORGANIZATORIAI Konkursą organizuoja Kauno jaunųjų turistų centras, Švietimo ir ugdymo skyrius.

Dalyvių registracija 

Dalyvio(-ių) vardas, pavardė, klasė

Mokytojo vardas pavardė, kontaktiniai duomenys

Mokyklos adresas, el.paštas

Kūrinys, (tarmė, patarmė)

 

 

 

 

  • į viršų

  • KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750