Sveiki atvyke į KJTC svetainę!

Naujienos->

Mokslo metų trukmė: rugsėjo 1 d. - birželio 30 d.

Kauno jaunųjų turistų centro nuostatai: -nuostatai;

KJTC strateginis planas 2016-2018 m. - stateginis planas ;

2018 m. veiklos planas- metinis planas

Viešieji pirkimai:

Pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų planas

-2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita At-6

2017 m.

2016 m.

-2015 m.

-2014 m.

FINANSINĖS ATASKAITOS

-2017m. metinis aiškinamasis ;

2017 m. III ketv. aiškinamasis ;

-2017 metų veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 m. III ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 metų finansinės būklės ataskaita;

-2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2017 metų mokėtinos ir gautinos sumos

-2017 m. III ketv. mokėtinos ir gautinos sumos ;

-2017m. II ketv. aiškinamasis ;

2017 m. I ketv. aiškinamasis ;

-2017 m. II ketv. grynojo turto ataskaita;

-2017 m. I ketv. grynojo turto ataskaita;

-2017 m. II ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 m. I ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2017 m. II ketv. mokėtinos ir gautinos sumos

-2017 m. I ketv. mokėtinos ir gautinos sumos ;

   

-2016 m. metinis aiškinamasis ;

-2016 m. III ketv. aiškinamasis ;

-2016 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. III ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. metinė grynojo turto ataskaita;

-2016 m. III ketv. grynojo turto ataskaita;

-2016 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. metinė mokėtinos ir gautinos sumos

-2016 m. III ketv. mokėtinos ir gautinos sumos

-2016 m. metinė pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. III ketv. pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. metinė 2 forma biuzetas ataskaita;

-2016 m. III ketv. 2 forma biuzetas ataskaita;

-2016 m. metinė 2 forma spec.lesų ataskaita

-2016 m. III ketv. 2 forma spec.lesų ataskaita

-2016 m. metinė 2 forma, 3 programa ataskai

-2016 m. III ketv. 2 forma, 3 programa ataskai

-2016 m. metinė 2 forma, 7 programa ataskaita

-2016 m. III ketv. 2 forma, 7 programa ataskaita

-2016 m. II ketv. aiškinamasis ;

2016 m. I ketv. aiškinamasis ;

-2016 m. II ketv. grynojo turto ataskaita;

-2016 m. I ketv. grynojo turto ataskaita;

-2016 m. II ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. I ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. II ketv. mokėtinos ir gautinos sumos

-2016 m. I ketv. mokėtinos ir gautinos sumos ;

-2016 m. II ketv. pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. I ketv. pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. II ketv. 2 forma biuzetas ataskaita;

-2016 m. I ketv. 2 forma biudzetas ataskaita;

-2016 m. II ketv. 2 forma spec.lesų ataskaita;

-2016 m. I ketv. 2 forma spec.lešos ataskaita;

-2016 m. II ketv. 2 forma, 3 programa ataskaita

-2016 m. I ketv. 2 forma, 3 programa ataskaita;

2016 m. II ketv. 2 forma, 7 programa ataskaita;

2016 m. I ketv. 2 forma, 7 programaataskaita;

-2014 m. metinis aiškinamasis ;

-2015 m. metinis aiškinamasis ;

-2014 m.metinė grynojo turto ataskaita;

-2015 m.metinė grynojo turto ataskaita;

-2014 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2015 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2014 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2015 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2014 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

-2015 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

- 2013 m. metinė ataskaita aiškinamasis ;

2012 m.

-2013 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2012 m. finansinės būklės metinė ataskaita,

-2013 m. metinė grynojo turto ataskaita;

-2012 m. metinė grynojo turto ataskaita;

-2013 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2012 m. veiklos rezultatų ataskaita

-2013 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

-2012 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

DARBO UŽMOKESTIS 2017 m. ir praėjusio ketvirčio darbo užmokestis

Pareigos

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Etatai

2017 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

2018 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

Mokytojas

16

132

135

Vyresnysis mokytojas

12

152

156

Mokytojas metodininkas

7

164

171

Direktorius

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skyriaus vedėjas

1

1

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Metodininkas

3

3

718

729

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Raštvedys

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Archyvaras

1

0,5

184

231

Valytojas

2

2

352

400

Budėtojas

2

1

176

200

Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas

IT specialistas

3

1

2,5

0,5

380

260

400

298

Kiemsargis

1

1

380

400

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18p. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas (darbuotojo vienintelio einančio atitinkamas pareigas negautas rašytinis sutikimas)

  • į viršų
  • KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750