Sveiki atvyke į KJTC svetainę!

Naujienos->

Mokslo metų trukmė: rugsėjo 1 d. - birželio 30 d.

Kauno jaunųjų turistų centro nuostatai: -nuostatai;

KJTC strateginis planas 2016-2018 m. - stateginis planas ;

2017 m. veiklos planas- metinis planas

Viešieji pirkimai:

Pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų planas

-2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita At-6

 

2016 m.

-2015 m.

-2014 m.

VIEŠIEJI PIRKIMAI 2017 M. SUVESTINĖ

FINANSINĖS ATASKAITOS

-2017m. metinis aiškinamasis ;

2017 m. III ketv. aiškinamasis ;

-2017 metų veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 m. III ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 metų finansinės būklės ataskaita;

-2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2017 metų mokėtinos ir gautinos sumos

-2017 m. III ketv. mokėtinos ir gautinos sumos ;

-2017m. II ketv. aiškinamasis ;

2017 m. I ketv. aiškinamasis ;

-2017 m. II ketv. grynojo turto ataskaita;

-2017 m. I ketv. grynojo turto ataskaita;

-2017 m. II ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 m. I ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2017 m. II ketv. mokėtinos ir gautinos sumos

-2017 m. I ketv. mokėtinos ir gautinos sumos ;

   

-2016 m. metinis aiškinamasis ;

-2016 m. III ketv. aiškinamasis ;

-2016 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. III ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. metinė grynojo turto ataskaita;

-2016 m. III ketv. grynojo turto ataskaita;

-2016 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. metinė mokėtinos ir gautinos sumos

-2016 m. III ketv. mokėtinos ir gautinos sumos

-2016 m. metinė pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. III ketv. pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. metinė 2 forma biuzetas ataskaita;

-2016 m. III ketv. 2 forma biuzetas ataskaita;

-2016 m. metinė 2 forma spec.lesų ataskaita

-2016 m. III ketv. 2 forma spec.lesų ataskaita

-2016 m. metinė 2 forma, 3 programa ataskai

-2016 m. III ketv. 2 forma, 3 programa ataskai

-2016 m. metinė 2 forma, 7 programa ataskaita

-2016 m. III ketv. 2 forma, 7 programa ataskaita

-2016 m. II ketv. aiškinamasis ;

2016 m. I ketv. aiškinamasis ;

-2016 m. II ketv. grynojo turto ataskaita;

-2016 m. I ketv. grynojo turto ataskaita;

-2016 m. II ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. I ketv.veiklos rezultatų ataskaita;

-2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita;

-2016 m. II ketv. mokėtinos ir gautinos sumos

-2016 m. I ketv. mokėtinos ir gautinos sumos ;

-2016 m. II ketv. pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. I ketv. pajamų įmokų ataskaita;

-2016 m. II ketv. 2 forma biuzetas ataskaita;

-2016 m. I ketv. 2 forma biudzetas ataskaita;

-2016 m. II ketv. 2 forma spec.lesų ataskaita;

-2016 m. I ketv. 2 forma spec.lešos ataskaita;

-2016 m. II ketv. 2 forma, 3 programa ataskaita

-2016 m. I ketv. 2 forma, 3 programa ataskaita;

2016 m. II ketv. 2 forma, 7 programa ataskaita;

2016 m. I ketv. 2 forma, 7 programaataskaita;

-2014 m. metinis aiškinamasis ;

-2015 m. metinis aiškinamasis ;

-2014 m.metinė grynojo turto ataskaita;

-2015 m.metinė grynojo turto ataskaita;

-2014 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2015 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2014 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2015 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2014 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

-2015 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

- 2013 m. metinė ataskaita aiškinamasis ;

2012 m.

-2013 m. metinė finansinės būklės ataskaita;

-2012 m. finansinės būklės metinė ataskaita,

-2013 m. metinė grynojo turto ataskaita;

-2012 m. metinė grynojo turto ataskaita;

-2013 m. metinė veiklos rezultatų ataskaita;

-2012 m. veiklos rezultatų ataskaita

-2013 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

-2012 m. metinė piniginių srautų ataskaita;

Mėnesio mažos vertės pirkimų iki 10000 Eur(30000 Lt) SUVESTINĖS

Suvestinė informacija apie mažos vertės pirkimus - II mėnesį Suvestinė informacija apie mažos vertės pirkimus - I mėnesį

 

DARBO UŽMOKESTIS 2016 m. ir praėjusio ketvirčio darbo užmokestis

Pareigos

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Etatai

2016 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

2017 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

Mokytojas

16

132

132

Vyresnysis mokytojas

12

152

152

Mokytojas metodininkas

7

164

164

Direktorius

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skyriaus vedėjas

1

1

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Metodininkas

3

3

639

718

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Raštvedys

1

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

Archyvaras

1

0,5

184

184

Valytojas

2

2

352

380

Budėtojas

2

1

176

190

Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas

Renginių organizatorius

IT specialistas

3

1

1

2,5

0,5

0,5

352

202

260

380

202

239

Kiemsargis

1

1

352

380

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18p. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas (darbuotojo vienintelio einančio atitinkamas pareigas negautas rašytinis sutikimas)

  • į viršų
  • KJTC, Žeimenos g. 58, Kaunas, Lietuva, el. p. jturistai@gmail.com, tel/faks: 422750